تالار زبانشناس

Identity......هویت

یه سلام گرم به کاربرای عزیز .به دوستای خوب که انگیزه و جرات یادگیری زبان شیرین رو به من دادن مخصوصا فاطمه خانوم گل.حال دلتون خووووب:muscle::muscle::muscle:

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت »

7 Likes

10 Likes

5 Likes

hi my dear.Im glad found you
Iam happy to learn english with you
I love you my friend​:blossom::blossom::blossom::heart::heart::heart::heart::heart:

4 Likes

Dont mentioned it dear shahrzad
mee tooo im happy to found u
:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::grinning_face_with_smiling_eyes:

Mmeee too :grin::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing::kissing_smiling_eyes::kissing::kissing_smiling_eyes:

2 Likes

سلام. چرا این درس ترجمه نداره

3 Likes