تالار زبانشناس

استفاده از there

چرا درجمله ی there was no wolf there at all دوبار از there استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

درود بر شما

در انگلیسی برای اینکه بگویند «وجود دارد/ هست» از این ساختار بهره می‌گیرند:

There + to be(is/are/was/were) + …
… هست.

There was no wolf there at all.
آنجا هیچ گرگی وجود نداشت.

ساختار there was no به معنی “وجود ندارد” است و واژه‌ی there دومی به معنی آنجاست

There is a book here.
اینجا یک کتاب هست.

7 Likes

ممنون متوجه شدم:slight_smile:

2 Likes