تالار زبانشناس

درس «تکه‌ی طلا»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس تکه‌ی طلا ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بچه گانه» فصل «بسته ی چهارم» مراجعه بفرمایید.

1 Likes