تالار زبانشناس

ارزیابی پکیج آموزشی TOEFL مگوش

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « پکیج آموزشی TOEFL مگوش » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
مگوش یکی از بزرگترین سایت ها برای آمادگی آزمون های معتبر محسوب می شود. این سایت با استفاده از ویدئو های آموزشی، آزمون های شبیه سازی شده و پشتیبانی آنلاین به میلیون ها دانشجوی متقاضی در دنیا کمک می کند.
سطح: 4

1 Likes