تالار زبانشناس

لتس تاک، optimism

https://zapp.ir/feel-good-english/change-your-mind-life-by-martin-seligman/

10 Likes

بنده چیزی نمی دونم
ولی لهجه و لحنتون جای کار داره

2 Likes

لتس تاک چیچیه:grimacing:
منم میتونم شرکت کنم؟

2 Likes

میشه بگید دقیقا چه چیزهایی جای کار داره و راه حلتون چی هست و چطور باید رو این‌ها کار کنند؟

5 Likes

سلام
لهجه برای بنده مهم نیست زیاد به هر حال ممنونم از نظرتون.

بله. میتونید در مورد موضوعی صحبت کنید و به عنوان لتس تاک اینجا بذارید

3 Likes

شما بفرمائید
ما که هستیم

1 Likes