تالار زبانشناس

دلیل استفاده to be+Gerund

IMG_20190910_123055_581 IMG_20190910_123005_072

سلام. یک سوال داشتم دلیل گفتن to be watchingچیه؟

من اگر بودم اینطوری ترجمه می کردم : I’m going to watch a movie tomorrow at 10 o’ clock.

میشه لطفا توضیح بدین؟:rose::sunflower::hibiscus:

ممنــــــون :bouquet:

4 Likes

سلام
از نظر مفهومی تفاوت آنچنانی ندارند حداقل تو زبان فارسی خودمون دلیل استفاده to be watching هم استمرار رو نشون میده دقیقا اون “دارم” (من فردا ساعت 10 “دارم” فیلم میبینم ) این استمرار رو تو زبان فارسی ما نشون میده یعنی اگه جمله شما به این صورت بود : من میخوام فردا ساعت 10 فیلم ببینم ( من فردا ساعت 10 فیلم میبینم ) ترجمه شما صحیح بود و تاکید رو روی عملی که قراره انجام بدید قرار میده ونه صرفا استمرار اون.

3 Likes

آهان خیلی ممنون متوجه شدم. بله حرفتون درسته تاکید رو استمراره :tulip::fallen_leaf: ممنون:heartbeat::two_hearts::sparkling_heart::revolving_hearts::cupid::love_letter:

5 Likes