تالار زبانشناس

Disciplined way معنی

research) is used to describe efforts to learn more about something, either in a scientific or other disciplined way

==================
این تاپیک مربوط به درس« معرفی خود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
: « پادکست ESL » درس: « بخش اول »

1 Likes

disciplined = منظم، منظبط
way = راه، روش

disciplined way = روش منظم

6 Likes

میدونم معنیش روش منظمه ولی خدایی دوزاریم نیفتاد که چه ربطی داره.
ممنون بابت پاسخ گویی

1 Likes