تالار زبانشناس

معنی و مفهموم این دو چیه

As a young man

At a young age

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

1 Likes

به عنوان یک مرد جوان

در سنین جوانی

5 Likes