تالار زبانشناس

کاربرد و معنا : ask + if

Macbeth asks the witches if he’s in danger

معنای کلمه if?
داستان این چیه
معنا و کار بردش چیع؟

پیشاپیش تشکر

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام
معنی «که/ که آیا» میده
مکبث از جادوگران پرسید که آیا در خطر است

5 Likes

Hamlet is confused. He doesn’t know if he believes the ghost and he doesn’t know what to do.

اینجا هم همین معنی رو میده؟

1 Likes