تالار زبانشناس

We certainly we never

چرا we تکرار شده ?
با توجه به اینکه میتوانیم چند قید پشت سرهم داشته باشیم ، مثلا
…Almost certainly never seen

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

2 Likes

با سلام

And we certainly we never have festivals or parties next to graves. We don’t laugh or play music or fly kites in cemeteries either

فکر می کنم تا حدی بداهه صحبت کردنو روخوانی محض نبوده…به همین خاطر, ترجیح دادن جمله شون رو اینطور بیان کنن :blush:

3 Likes