تالار زبانشناس

ماضی یا مضارع

ساختار. Passive مجهوله دیگه

3 Likes

ممنون از راهنمایی شما
اما ایا نشان دهنده مضارع و فعل ماضی می‌توانند در یک جمله بگنجند و چگونه؟

1 Likes