تالار زبانشناس

ایراد در پخش هنگام تکرار جمله

سلام
در این درس هم با انتخاب حالت تکرار جمله
وقتی دکمه next فشرده میشود به جمله بعد منتقل نمی شود.


این تاپیک مربوط به درس« فرار از دست تمساح جانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « فرار از دست تمساح جانی »

1 Likes