تالار زبانشناس

زمان جمله زیر درست هست؟

آیا زمان جمله زیر درست هست؟ با توجه به اینکه میخواد بگه او فهمید کشتن کار اشتباهی بوده
She understands that it is wrong to kill.

جمله زیر درست تر نیست؟

She understands that it was wrong to kill.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

تو اینجا متن حال سادست ولی ترجمش گذشتست در واقع یه جورایی بد ترجمه شده
باید اینجوری ترجمه میشد:
او می فهمد که کشتن کار اشتباهی است

2 Likes