جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی ✅

جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی :white_check_mark:
0

#646

A single sunbeam is enough to drive away many shadows.

  • Francis of Assisi

تنها یک پرتو ی نور کافی است تا تاریکی های زیادی از میان بروند.

ext


#647

IMG_20180917_184352_531


#648

Great. Thank you.:slightly_smiling_face:


#649

IMG_20181002_220415_355

زندگی اونقدر درساش رو تکرار میکنه تا ما یادشون بگیریم :blush:


#650

image

يك شمع مي‌تواند هزاران شمع را روشن كند بى آنكه از عمر خودش كاسته شود.
شادى هرگز با سهيم شدن كم نميشود!:smiling_face_with_three_hearts:


#651

fight%20club%20cover%20no2%20new

ما با پولی که نداریم، چیزهایی رو می‌خریم که بهشون احتیاج نداریم. تا افرادی رو تحت تاثیر قرار بدیم که به اون‌ها علاقه‌ای نداریم.


#652

IMG_20181005_085221_216


#653

IMG_20181005_071524_380


#654

Silence is full of untold speech
سکوت سرشار از گفته های ناگفته است
از خودم


#655

d93cb1e219aeea4e276b538246f239b2--sweet-quotes-english-quotes


#656

10531526622925084560


#657

03699dff815e3b8c2a5afb3e65d7a4ce--tehran-english-quotes


#658

7b280b6bebe5558c904e9e9062f8605f--english-quotes-menu


#659

images


#660

near-me


#661

835582_960


#662

:clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap: عالی


#663

engelisi-ziba-ba-tarjome-23-600x600


#664

10531517628334339559


#665

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-3