تالار زبانشناس

کاربردmanyوthere was

Many years ago in Denmark there was a prince called Hamlet.

سال‌ها پیش در دانمارک شاهزاده‌ای به نام هملت زندگی می‌کرد
معنی many میشه زیاد چرا اینجا اومده یا there was میشه آن بود
وکلمه ای به معنی زندگی کردن در جمله بالا وجود نداره


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

اگر توی دیکشنری معنای many رو ببینید ،چند تا معنی داره،یکیشون خیلی هست ،و معنی عبارت میشه خیلی سال پیش
در مورد سوال دومتون هم میشه شاهزاده ای وجود داشت یا بود که توی ترجمه زندگی میکرد نوشته،در کل ترجمه باید مفهوم رو برسونه

4 Likes

یکی از کاربردهای افعال to be یعنی (is, are, was, were) اینه که با کلمه‌ی there میاد. خود there به معنی “آنجا” است ولی وقتی با افعال to be بیاد معنی کاملا متفاوتی داره.
There is
There are
There was
There were
برای اشاره به وجود داشتن چیزی یا کسی به کار میره.

برای زمان حال از there is و there are استفاده می‌کنیم.
اولی برای اسامی مفرد (اسامی غیرقابل شمارش)و دومی برای اسامی جمع.

برای زمان گذشته از there was (اسامی مفرد و اسامی غیرقابل شمارش) و there were (اسامی جمع) استفاده میشه.

There is
وجود دارد
There are
وجود دارند.

There was
وجود داشت

There were
وجود داشتن

مثال:

There is a lap top on the desk.
یک لپ تاپ روی میزه

There are 20 students in the classroom.

بیست دانش‌آموز در کلاس هستند.

There was an apple in my bag.

یک سیب داخل کیفم بود. (زمان گذشته)

There were 2 beds in the room.

دو تخت داخل اتاق بود.

6 Likes

One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad.
(Hamlet’s father,)چرا s گرفته

2 Likes

سلام
برای بیان ملکیت، مال کسی بودن…
در اینجا ترجمه میشه پدرِ هملت( این ـِ برای بیان ملکیت در فارسی همون 's در انگلیسی هست)

4 Likes