تالار زبانشناس

کاربرد have و has

چرا در جملات سوالی have به جای has میاد


این تاپیک مربوط به داستان« Story 11 - Brad Searches for a New Apartment » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

سلام
وقت به خیر
اگر منظورتون جمله‌ی زیر هست:

Does the other apartment have furniture?

اگر فعل اصلی جمله has باشه، زمانی که اون رو به Yes/No question تبديل می‌کنیم، از Does در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم و فعل اصلی از فرم سوم شخص خارج می‌شه و به have تبدیل می‌شه. درست مثل جمله‌ی زیر:

He wakes up at about 8 A.M every day.
Does he wake up at about 8 A.M every day?

در جمله‌ی سوالی فعل wakes up که سوم شخص هست به wake up تبدیل شده و Does در ابتدای جمله قرار گرفته. این قضیه برای جملات منفی هم صدق می‌کنه:

He doesn’t wake up at about 8 A.M every day.

The other apartment doesn’t have furniture.

4 Likes