تالار زبانشناس

مفهوم عبارت was told

باسلام و احترام
معنی was told درجمله : The hings’son was told that a great princess that no one knew had arrived
" به او گفته بودند " هست ! چرا؟
مگر معنی was told : " او گفت " نیست ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام ساختار to be + past participle ساختاریه که برای حالت مجهول استفاده میشه
was told یعنی گفته شد و مجهول میشه
ولی told به تنهایی و بدون فعل های to be در زمان گذشتست و میشه: گفت
امیدوارم واضح توضیح داده باشم

3 Likes