تالار زبانشناس

سلام سوال داشتم

سلام معنی جمله زیر به نظرم میشه
پسرعموی جولیت. تیبلت. رومیورا میبیندو خیلی عصبانی میشود.
Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry.
چرا is استفاده شده
بهتر نبود be بکار ببره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام

چرا فکر می کنید باید be باشه ؟

تا جایی که در خاطرم هست، این درس تو زمان حال ساده نقل! شده بود.

3 Likes

چون is معنای است رو میده و be معنای شدن رو میده

2 Likes

در جمله is به بعد فاعل به قرینه لفظی حذف شده.
ولی از اونجایی که فاعل مفرد است فعل هم مفرد isاومده
معنیشم میشه و او خیلی عصبانیه

3 Likes

ممنونم پاسختون روشن بود

2 Likes