تالار زبانشناس

فرق بین knows و know. چرا s گرفته؟

he dosent know if believes the ghost
hamlet sees him and he knows the truth


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

وقتی سوم شخص (He/She/it) رو خطاب قرار میدیم.
فعل S میگیره

اینجا :point_down: میتونید ملموس تر این مطلب رو درک کنید

6 Likes