تالار زبانشناس

علت اضافه شدن s به فعل know. چرا به جمله اول اضافه نشده؟

he dosent know if he believes the ghost
hamlet sees him and he knows the truth


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

نگاه کنید در جلمه اول دازنت داره، خب؟ پس فعل بعدیش باید به صورت ساده بیاد، ولی در جمله دوم باید می گرفته که گرفته

1 Likes

سلام بخاطراینکه does داریم و بعدش باید فعل ساده بیاد

2 Likes

سلام بخاطر اینکه جمله اول منفیه و فعل کمکی doesn’t رو داره و فعل دیگه s سوم شخص مفرد رو نمیگیره ، ولی در جمله دوم ، فعل حال ساده اومده

2 Likes