تالار زبانشناس

Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan

در جمله ی
Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan
چرا s tell سوم شخص نمیگیرد?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

این جا tell بعد از to قرار گرفته یعنی مصدرِ با to یا همون to + infinitive و هیچ وقت برای مصدر از s سوم شخص یا ed و… استفاده نمی‌کنیم. تنها فعل اصلی در زمان حال ساده s سوم شخص می‌گیره.

5 Likes

دقیقا چون در این جمله فعل به صورت مصدر آمده است :clap::clap::clap:

4 Likes