تالار زبانشناس

فرق couldوwouldچیه

With nothing left to give, the king could
Withاینجا چه معنی میده
lefچرا استفاده شده
چرا از couldاستفاده شده
فرقwouldباcould
everyone was very pleased that they would have no more problems with the dragon.
would اینجا چه معنی میده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

Hi
Could گذشته can هست
و would گذشته will
بنظرم میگه پادشاه دیگه چیزی نداره نمونده براش که بده

1 Likes