تالار زبانشناس

Hi everyone

Hi everyone


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

Hi :grin::grin:

5 Likes

This is a good program…isn’t it?

3 Likes

. :grin:Hi my friend​:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose:

3 Likes

Helllo welcome to zabanshenas forum

3 Likes