تالار زبانشناس

Plays a trick on

کی استفاده میشه!؟


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

سلام
وقت به خیر

to do something to someone as a joke or trick
to confuse someone or cause problem for them

ساختار play a trick on someone یعنی کسی را دست انداختن، با کسی شوخی کردن، کلک زدن، حقه زدن.
و on هم حرف اضافه‌ای هست که قبل از مفعول قرار می‌گیره.

11 Likes