تالار زبانشناس

سوال قواعد گرامری دارم

در درس جوجه اردک چرا سر فصل کتاب the اومده یعنی بدونم the عنوان درست نبود؟؟؟

1 Likes

obody wanted to play with him.
در این جمله ایا ب جای wanted میتوانست از دوست نداشتن استفاده کرد

2 Likes

The
حرفتعریف معین هست
در واقع وقتی کلمه ای معرفه باشه از the استفاده ميشه

3 Likes

سلام . وقت بخیر

اینجا کلمه nobody کل جمله رو منفی میکنه . یعنی هیچ کس نمی خواست با اون بازی کنه

3 Likes