تالار زبانشناس

Know knew known

فرق بین اینا چیه know knew known


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام
اینا حالت های مختلف فعل know هستند
زمان حال ساده: know
زمان گذشته : knew
زمان past participle یا گذشته ی کامل : known
و اینکه اینارو به دید گرامری نبینید
یادبگیرین تو چه شرایطی باید از حالت های مختلفش استفاده کنید که اونم با تکرار و گوش دادن زیاد به دست میاد
پس نگران این چیزا نباشین و بذارین خود به خود برن تو ذهنتون با تکرار
مثل حالتی که ما تو فارسی حرف زدن از انواع زمان ها استفاده میکنیم ولی اصلا حواسمونم نیست و یکی هم اشتباه بگه میفهمیم و میدونیم که یه چیزی اشکال داره
امیدوارم واضح توضیح داده باشم

9 Likes

ببخشید منظور از گذشته ی کامل چیه؟

4 Likes

سلام. توضیح ساده ای در خصوص گذشته کامل (ماضی بعید)

4 Likes