تالار زبانشناس

در این جمله کاربرد high چیست

This is my cousin’s new school. It’s called Superhero High. This morning she’ll show us around."
Superhero خودش به معنای ابر قهرمان


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

5 Likes

مخفف high school به معنی دبیرستان، Superhero هم اسم مدرسه است.

13 Likes