تالار زبانشناس

مخفف این کلمات و جمله ها

آيا ميدانيد اين حروف مخفف چه كلمه اي يا جمله اي است؟

IQ = Intelligence Quotient
بهره هوشي – ضريب هوشي.

ID = Identification
كارت شناسايي.

CD = Compact Disc
سي دي – ديسك فشرده.

DVD = Digital Video-Disc / Digital Versatile Disc
دي وي دي.

PhD = Doctor of philosophy
درجه دكتري.
ISO = International
Organization for Standardization
ايزو – سازمان جهاني استاندارد.

ICU = Intensive Care Unit
بخش مراقبت هاي ويژه.

AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome
بيماري ايدز- سندرم ازبين برنده امنيت دفاعي بدن.

ISBN = International Standard Book Number
شماره استاندارد بين المللي كتاب.

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries
اوپك- سازمان كشورهاي صادركننده نفت.

IRNA = Islamic Republic News Agency
ايرنا – خبرگزاري جمهوري اسلامي.

ISNA = Iranian Student News Agency
ايسنا – خبرگزاري دانشجويان ايران.

TOEFL = Test of English as a Foreign Language
آزمون تافل.

IELTS = International English Language Testing System
آزمون آيلتس.

UNESCO = United Nations Educational Scientific and CulturalOrganization
يونسكو – سازمان آموزش علمي وفرهنگي ملل متحد.

UNICEF = United Nations Children’s Fund / United Nations International Children’s Emergency Fund
يونيسف – صندوق اضطراري سازمان ملل متحدبراي كودكان.

PIN = Personal Identification Number
شماره شناسايي شخصي

SIM card =SIM is the abbreviation of Subscriber Identification Module

اختصارات انگلیسی:

ASL
= age,sex,location
سن،جنسیت ومکان شما چیست(مورداستفاده در چت)

PM
= Private Message
پیغامهایی که بین دوکاربر در چت رد و بدل می شود
PC
= Personal Computer کامپیوتر شخصی

etc. = et cetera وغیره

vs.
= versus درمقابل

e.g.
= exempli gratia مثال،بعنوان مثال

i.e.
= id est یعنی ، بعبارت دیگر

a.m.
= ante meridiem قبل از ظهر
p.m.
= post meridiem بعدازظهر

A.D.
= Anno Domini بعدازمیلادمسیح

B.C.
= Before Christ قبل از میلادمسیح

BBC
= British Broadcasting Corporation

CNN
= Cable News Network

GPS
= Global Positioning System

LCD
= liquid crystal display

MMS
= Multimedia Messaging Service

NASA
= National Aeronautics and Space Administration

NBA
= National Basketball Association

VIP
= Very Important Person

PDF
= Portable Document Format .

13 Likes

مفید بودد ممنون از اشتراک گذاریش :blush:

5 Likes

سلام مرسی از نوشته خوبتون، خیلی مفید بود، من راستش نه نمیدونستم، خلاصه خوشم اومد :clap::hugs::+1::heartbeat:

2 Likes

سلام اعظم جان خواهش میکنم :+1::+1: خوشحالم ک مفید بوده :star_struck:

2 Likes

اطلاعات خوبی دادید :ok_hand::ok_hand::tulip::tulip:

2 Likes