تالار زبانشناس

تفاوت دو فعل در دو جملە آسان؟

Mike wakes up at 6:00am every morning.

I get up at 6:00am every morning.

چرا gets up در جملە مشابەاش wakes up شدە.


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

ایرادی نداره
چون این دو فعل از نظر معنایی شبیه هم هستن فقط یه تفاوت کوچیک داره
که wake up یعنی طرف بیدار شده ولی هنوز تو جاشه. اما get up دیگه نه تنها بیدار شده بلکه پاشده اومده بیرون از اتاق مثلا :grinning:

8 Likes

یک دنیا ممنونم کمک بزرگی کردی.

2 Likes