تالار زبانشناس

سلام معنی on my way در جمله زیر چیست

'I’m just on my way to a meeting


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « کشور وحشی »

3 Likes

سلام ، معنیش میشه «در مسیر خودم» یا «در راه خودم» .

من فقط (سریعا ، در همین لحظه ) در مسیر خودم به سوی جلسه (ملاقات ، نشست ) هستم

6 Likes

اینجا معنی فقط نمیده. معنیش همونه که تو پرانتز نوشتین (همین الان، در حال حاضر)

7 Likes