تالار زبانشناس

اصطلاحات، واژگان و نکات کاربردی از کتاب نارنیا

اصطلاحات، واژگان و نکات کاربردی از کتاب نارنیا
0

سلام دوستان هر از گاهی چند اصطلاح یا واژه که در خلال خوندن این کتاب بهش بر میخورم و بنظرم جالب میاد اینجا مینویسم تا شما هم بهره ببرید.:rose:

1💡Air raid : an attack by enemy aircraft, usually dropping bombs.

:books: There were several air raid warnings in late July but little damage.

2💡fall/land on your feet : to get into a good situation because you are lucky, especially after being in a difficult situation

:books:Don’t worry about Nina, she always **falls on her feet **

3💡come off it!(informal) :*used to tell someone that you do not believe what they are saying is true, or that you strongly disagree with them:

:books:Ask Simon to cook the meal? Come off it, he can hardly boil an egg!


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 - 05 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « سرگذشت نارنیا » کتاب: « شیر، کمد و جادوگر »

28 Likes

سلام
خیلی عالیه، من کلمه شماره ی ۲ تو کتاب داستان زیاد بهش برمی خوردم ولی یاد نگرفتم یا نفهمیدمشون
اینجا دیگه تو ذهنم ثبت شد.
بازهم منتظر واژگان دیگر هستم

8 Likes

چرا شماره سه گفته informal هست؟

6 Likes

درود informal/غیررسمی یعنی اینکه این اصطلاح در نوشتار و گفتار رسمی کاربرد ندارد و ویژه‌ی گفتگوهای خودمانی و دوستانه است.

6 Likes

خوشحالم مفید بوده برات.:rose::rose: بله ادامه میدم ایشالاه. ولی بیشتر از 3 تا اصطلاح یا واژه رو مطرح نمیکنم که ذهن رو خسته نکنه.

5 Likes

درود بسیار ساده و کاربردی توضیح دادید. سپاس از آموزش تان :hibiscus::hibiscus:

5 Likes

سلام دشت امشب خدمت شما :rose:
1_ یه نکته گرامی تو بخشی که امشب خوندم بود.
برای بیان ای کاش که مربوط به زمان گذشته است از ساختار
If only + past verb
استفاده میشه.

:bulb:If only we knew where the poor chap was imprisoned!” said Peter

پیتر گفت ای کاش میدونستیم اون مرد یا جوان بیچاره کجا زندانی شده.
2_نکته دوم صفت nasty رو میشه برای ideaهم به کار برد. یعنی بگیم ایده زننده.

:bulb:That’s a nasty idea

12 Likes

میشه یه نکته کوچولو هم برای I wish هم بگید

5 Likes

عزیز راستش الان نکته خاصی به ذهنم نمیاد ولی حتما تو متن داستان چیزی به ذهنم خورد میگم.

4 Likes

من این مدل ساختار رو زیاد دیدم نسبتا و فکر میکنم اینطوری باشه

I wish + (فاعل ) + could / had / (was/were) / will become + (موضوع مورد آرزو )

I wish I could fly in the sky
I wish I had an angle
I wish you were here , right beside me
I wish she wil become somebody she desires

در مورد آخری مطمئن نیستم . نت که درست شد میشه سرچ کرد
در کل I wish رو میشه گوگل کرد و جملات نمونه پیدا کرد و ساختار ها رو متوجه شد

9 Likes

کتاب های سطح بندی، این دو مورد if only و I wish خیلی زیاد بود ولی تفاوتش رو هنوزم درک نکرده بودم.
ممنونم خیلی عالی بود

کجایی گوگل کجایی :grin:

7 Likes

:bulb:(just) around/round the corner

این اصلاح در دو معنی داره

a) near
There’s a bus stop just around the corner.

b) likely to happen soon
Economic recovery is just around the corner


:bulb:Pitter-patter : with quick light beats or steps

این adverbهم برام جالب بود در توصیف صدای چک چک آب، ضربان یا تپش قلب و همچنین توصیف صدای قدم به کار میره. به مثال ها دقت کنید.

:sunny:Anna’s heart went pitter-patter as she opened the letter.

:sunny:The rain pitter-pattered on the roof.
:sunny:I heard the pitter-patter of tiny feet (= the noise of children running)

10 Likes

چقد جالب بود. در نقش‌های متفاوت هم میاد. مثلا اینجا :point_down:

فعله

مرسی نسیم جان :smiling_face_with_three_hearts:

8 Likes

سلام عزیزان اینم دشت امشب :rose:

:bulb:meet your death/end: to die in a particular way
:sunny:He met his death at the hands of enemy soldiers.

:bulb:time out of mind : literary a very long time, or a very long time ago.
:sunny:it’s a saying in Narnia time out of mind that when two Sons of Adam and two Daughters of Eve sit in those four thrones,…

:bulb:what on earth : used for showing surprise:
:sunny:What on earth is going on in there?
:sunny:What on earth are we to do, Mr. Beaver?” said Peter.

10 Likes

:bulb:slip away ( phrasal verb)
to leave a place secretly or without anyone noticing
:sunny:He slipped away into the crowd.

:bulb:give somebody the cold shoulder
: (informal) to deliberately ignore someone or be unfriendly to them, especially because they have upset or offended you.
:sunny:After I got the promotion, a few of my co-workers started giving me the cold shoulder

9 Likes

سلام عزیزان :rose:

:bulb:(you) mark my words! : used to tell someone that they should pay attention to what you are saying.

:sunny:They’re going to regret firing me, you mark my words!

*Firing : The act or an instance of dismissing someone from a job

11 Likes

Hi🌹
:bulb:be on the move
a) to be travelling from one place to another
:sunny:The rebel army is on the move.
b) to be busy and active
:sunny:Roy is constantly on the move.
c) to be changing and developing a lot, especially in a way that improves things
:sunny: Museums are on the move, adding exhibits that entertain and educate

12 Likes

Hi :blush::rose:
:bulb:if you please
(old-fashioned)
a) formal used to politely ask someone to do something
:sunny: Close the door, if you please.

b) British English used to show that you are surprised, angry, or annoyed about something
:sunny: He asked me, in my own house if you please, to leave the room.

11 Likes

Hi :blush:
:bulb:pluck up (the) courage (to do something):
to force yourself to be brave and do something you are afraid of doing
:sunny:He finally plucked up enough courage to ask her out

9 Likes

:bulb:mind your own business
: (informal) to not ask questions about a situation that does not involve you.

:sunny:Why don’t you just mind your own business and leave me in peace?
:sunny: I wish he’d mind his own business

9 Likes