تالار زبانشناس

روز کودک مبارک 💞

روز کودک بر کودکان‌ شیرین و دوست داشتنی و مظلوم کشورم مبارک و شادباش :kissing_heart::heart_eyes::comet::comet::comet::comet::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::hibiscus::tulip::hibiscus::tulip::sunflower::blossom::sunflower::blossom::sunflower::bouquet::cherry_blossom::white_flower::white_flower::cherry_blossom::bouquet::blossom::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::tulip::tulip::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:کودکان گلتون رو فراوان ببوسید :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

7 Likes

ععه سلاااامم مممنون روزه همگی مبارک چه خوبه ک به یادمان هستید
@maryam روزمون مبارک :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::joy::joy:

6 Likes

بس فرخنده باد :joy::joy::ok_hand::ok_hand:

5 Likes

روزه کم عقلا هم داشتیم ب من تبریک بگید :joy::joy::joy::joy:

5 Likes

سلام دردانه ی من روزت مبارک خوشگل خانم :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::hibiscus::tulip::hibiscus::tulip::hibiscus::tulip::tulip:برات قشنگترین آرزوها رو از صمیم قلبم از خدا برات خواستارم خوشگل من :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::rainbow::rainbow::rainbow::rainbow:روزهات رنگین کمانی و شهاب باران نازنیبنم :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::tulip::hibiscus::tulip::stars::stars::stars::stars::stars::stars::stars:هم بر تو و هم بر مریم دوست داشتنی برای جفتتون بهترینهاروآرزو دارم :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::stars::stars::stars::stars::stars::comet::comet::comet::comet::comet::comet::comet::comet::rainbow::rainbow::rainbow::rainbow::rainbow::rainbow::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::sunflower::hibiscus::hibiscus::tulip::sunflower:

3 Likes

ما فقط روز پزشک رو بهت تبریک میگیم و برای شما فقط همین روز رو قراردادیم :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::comet::joy::joy::joy::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::clap::clap::clap::wink::wink::wink::wink:

5 Likes

به منم تبریک بگید ینی چی اخه :joy::joy::joy:

5 Likes

به تو تبریک نگن ب منم نباید بگن عشقم من اصن تا تو پزشک نشی پزشک نمیشم‌خوبه ؟ :blush::blush::heart_decoration::heart_decoration::heart::heart_decoration::heart::heart:

@mitra9 ممنون از لطفه بی کران شما نسبت ب ما نوجوانان با وجود شما ما انرژی میگیریم میتراا جون مررررسی :heart_eyes::heart_eyes::ok_hand::ok_hand::cherry_blossom::cherry_blossom::tulip:

5 Likes

سلام عزیزدلم شبت بخیر خوشگل خانم‌من :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::tulip::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::bouquet::cherry_blossom::revolving_hearts::revolving_hearts:به شماهم تبریک گفتم
هزاران بار دیگه هم به تو وروجک دوست داشتنی تبریک میگم خانم خانما :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::cherry_blossom::bouquet::blossom::hibiscus::tulip::tulip::tulip::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::white_flower::rainbow::stars::rainbow::stars::rainbow::stars::comet::comet::comet::comet:برات قشنگترین نابترین آرزوها رو ازصمیم قلبم برات خواستارم خانم دکتر :stars::comet::stars::comet::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::tulip::hibiscus::sunflower::sunflower::blossom::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

5 Likes

فدات خانم دکترهای من :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::sunflower::hibiscus::tulip::tulip::tulip::sunflower::blossom::bouquet::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::comet::comet::comet::stars::stars::stars::rainbow::rainbow::rainbow:بمب انرژی هستیند :kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::sunflower::sunflower::hibiscus::tulip::sunflower::blossom::bouquet::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom:دوستداشتنی های من :cherry_blossom::bouquet::blossom::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart:

5 Likes

سایتون مستدام :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing::smiley::smiley::ok_hand::ok_hand::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::clap::fist::fist::tulip::tulip:

5 Likes

کودک مظلوم کدومه تو این زمونه ماشااله الان همشون گودزیلاند😁

1 Likes