تالار زبانشناس

تفاوت put downوput back down

Put that boy down, Willifred,” the giant mama told her son. The giant put Jack back down on the ground. “
چرا درقسمت اول فقط put downاستفاده شده اما در جمله ی دوم از put back down استفاده شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

تا اونجایی که من می‌دونم فعل put back down نداریم و فعل put down یعنی زمین گذاشتن چیزی و put back یعنی سر جای خود گذاشتن.
اما اگر توی متن بررسی کنیم فعل دوم هم put back هست و down به عنوان قید و به معنی پایین به کار رفته.

3 Likes

خب چرا در جمله دوم از back استفاده شده

3 Likes

منظور از قید downچیه

2 Likes

چون قبلش گفته که غول جک رو از زمین بلند کرد و اینجا با فعل put back می‌خواد بگه که غول جک رو گذاشت سر جاش یعنی همون جایی که قبلا بود. قسمت down on the ground هم یعنی پایین روی زمین.
یعنی می‌شه اینطوری هم معنی کرد: غول جک رو گذاشت سر جاش، پایین روی زمین.

1 Likes