تالار زبانشناس

Be about to

معنی was about to در جمله Just as the giant was about to eat Jack ؟معادل قصد داشتن هستش؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام
وقت به خیر

be about to do something: intend to do something, or be close to doing something, very soon.

این ساختار به معنی قصد انجام کاری را داشتن، در حال انجام کاری بودن و یا نزدیک بود که… به کار می‌ره.

4 Likes

سلام :relaxed:خیلی ممنون:heart::heart:

2 Likes