تالار زبانشناس

Home from the war

سلام .
کلمه ی home میتونه به شکل فعل هم به کار برده بشه
به معنای به خانه برگشتن
و در اینجا هم نقش فعل داره !

7 Likes