تالار زبانشناس

خواند تاریخ و زمان یا ساعت؟نظر شما چیه؟؟

آیا خواندن ساعت و تاریخ در دو لهجه بریتیش و آمریکایی با هم فرق میکنه؟؟

3 Likes

سلام

بهتون پیشنهاد می کنم این بخش از دوره رو ببینید

تو اپلیکیشن هم می تونید به بخش انگلیسی با بوسی/واژگان بریدو این درس رو پیدا کنید

5 Likes
5 Likes