تالار زبانشناس

قسمت دیدگاه

در درس سرعت روش دقیق یادگیری و تسلط به قسمت دیدگاه چیه؟
ضمنا چه زمانی دقیقا بریم درس بعدی، ادم وسواس میگیره نکنه ناقص نخوندهیا باشه…


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

2 Likes