تفاوت بین in school وat school در داستان

چرا در یک جا عنوان شد in school و یک جاat school


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 4- دخترم دانش آموز خوبی است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

7 پسندیده

We actually use both in school and at school , for slightly different situations.

At school means the person is literally, physically, inside the school .

In school means the person is studying in general (usually at college or university) but not necessarily inside the school building at that moment.

16 پسندیده

:joy:

Yes, you did. :grimacing:

6 پسندیده

She is a good student at school.
تو این جمله چطور؟ داره میگه او در مدرسه دانش آموز خوبیست؛ به این معنی نیست که او الان به طور فیزیکی تو مدرسه است
ولی at استفاده شده؟

2 پسندیده