تالار زبانشناس

خواستار انیمیشن

لطفا توی زوم فصل های بعدی سیمپسون یا انیمیشن های دیگه هم اضافه کنین خیلی وقته زوم محتوای جدید به خودش ندیده برعکس زیبوک و زبانشناس که مرتب محتوا تازه می ذارید

5 Likes