تالار زبانشناس

نگرانی از روند یادگیری

سلام
من تقریبا یک ماه است که یادگیری با زبانشناس رو شروع کردم و در قسمت داستان های بچگانه هستم. تا حدودی توستم قسمت اول و تعدادی از قسمت دوم را درک کنم و تکرار کنم. اما چیزی که نگرانم کرد این است که از روند یادگیری ام مطمعا نیستم. یعنی میترسم راهم اشتباه باشه و خیلی طول بکشه .به طور معمول بعد از یک سال چقدر زبان یاد میگیرم؟

4 Likes

سلام
شما رو به مقاله ی زیر ارجاع میدم

6 Likes