تالار زبانشناس

انگلیسی قدرت، درس تکرار، گرامر

سلام دوستان. در جمله زیر آیا فعل seek نباید s سوم شخص بگیره؟

It’s vital that he seek out Jimmy Page.


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

4 Likes

سلام

جواب سؤالتون رو توی تصویر زیر می توانید پیدا کنید:

با توحه به توضیحات تصویر فوق هر سه جمله زیر از لحاظ گرامری درست و یکسان هستند.

  1. It’s vital that he seek out Jimmy Page.

  2. It’s vital that he seeks out Jimmy Page.

  3. It’s vital that he should seek out Jimmy Page.

4 Likes