تالار زبانشناس

کاربرد عبارت how long چیست؟

کلمه پرسشی how long برای چه جاهای بکار میره؟

6 Likes

سلام.

بسته به جمله معانی مختلفی می تونه داشته باشه:

این عبارت قید استفهامی زمان است و زمانی در انگلیسی به كار می رود كه طول زمان یا مدت زمان برای فردی نامعلوم باشد. مثال:

چه مدت در آنجا ماندید؟

How long did you stay there?

تذكر: كلمه پرسشی How long با ماضی نقلی استمراری كاربرد بیشتری دارد. در اینجا مدت و طول زمان از گذشته تا حال مورد سوال قرار می گیرد. مثال:

چه مدت در این مدرسه مشغول تدریس هستید؟

How long have you been teaching in this school?

تذكر : این كلمه پرسشی برا پرسش طول یه مكان نیز استفاده می شود. مثال:

طول این اتاق چه قدر است؟

How long is this room?

http://www.abcxyz.ir/index.php/2013-03-05-17-10-05/grammerarticl/219-kalamateporseshi

10 Likes

بسیار عالی اما توی یک کتاب دیدم که برای سایز موهای آدمم بکار میره

7 Likes

بله. فاصله بین دو چیز…طول اون.

فکر می کنم درست باشه. دز اولین فرصت منبع ش رو قرار می دم

7 Likes

خیلی مچکرم حامی گرامی

5 Likes

خواهش می کنم. این رو هم ببینید بد نیست.

https://www.quora.com/How-long-is-your-hair-1

تو دوره ها زیاد شنیدم که می گن she had long, blond hair…پس چون long بلندی مو رو نشون می ده, می تونیم وقتی در این مورد می خوایم بپرسیم, از long استفاده کنیم.

شما پیش فرض رو بر درست بودن این مطلب بدونید…البته تا وقتی که خلاف ش ثابت نشده :joy:

موفق باشید

7 Likes