تالار زبانشناس

معنی squeaked چی میشه؟!

در این جمله معنیش چی میشه گوگل ترنسلیت گفته فشرده شدن دیکشنری دیگم معنیش نکرده

He heard a big roar, and squeaked


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

8 Likes

سلام
میگه که: (موش) صدای غرشی رو شنید و جیغ کشید…

Squeak یعنی جیغ کشیدن

7 Likes

الان که معن کل جمله رو داریم میدونیم جیغ کشیدنه ولی وقتی معنی جمله رو نداشته باشیم از کجا باید پیدا کنیم معنی کلمه رو

7 Likes

روی کلمه مورد نظر میزنید، اگه معنی کلمه رو نیاورد، یه ذره تغییرش بدید تا معناش رو بیاره
مثلا من ed رو از آخر کلمه برداشتم تا معناش رو آورد

10 Likes