تالار زبانشناس

Words meaning

Huge lead means?


این تاپیک مربوط به داستان« برو، پیت، برو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

3 Likes

Ok whats the meaning in this story?

4 Likes

سلام
lead به معنای جلو بودن ،اول بودن هست
huge هم میتواند متناسب باجمله معناهای گسترده تری داشته باشه دراینجا فک کنم درمعنای massive باشه
درکل یعنی: خیلی جلوتره

6 Likes