تالار زبانشناس

کاربرد here در جمله

Here, Hamlet, drink this."
اینو بگیر و بنوش هملت.
من فکر میکنم که اینجا ترجمه واسه here اشتباهه
و اینکه احتمال زیاد این حالت کوتاه شده here you are or here you goباشه به معنای بفرمایید.
شما چی فکر میکنید؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

10 Likes

سلام
بله درسته… ترجمه هم درسته، مترجم صرفا ترجمه کرده، و شاید خواسته جمله رو خیلی عادی و معمولی بیان کرده باشه

8 Likes

درود بر شما
ترجمه نادرست نیست، نیز می‌شود گفت: « بفرما هملت، این را بنوش» و… همچنین می‌توان آن را در ترجمه نادیده گرفت. «هملت، این را بنوش»

این واژه به کار برده می‌شود تا توجه کسی را به چیزی که می‌خواهیم به او تعارف کنیم جلب کنیم. پس هر واژه‌ی مناسب دیگری با این کاربرد می‌توان به جای آن نشاند.

You use here when you are offering or giving something to someone.

12 Likes

شاید، نمی‌دانم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

6 Likes

here معنیه بفرما میده مثل
here your coffee به معنیه بفرما قهوتون

6 Likes

بله دوست عزیز … من هم نظر شما رو دارم. ترجمش میشه: بفرما … هَملت، این رو بنوش.

4 Likes