تالار زبانشناس

It started getting cold

چرا گفته it started to get cold؟ میتونه از getting cold استفاده کنه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

بعضی از افعال در انگلیسی هستند که از فرم زیر تبعیت میکنن
verb +doing something
مثله she started pushing me
please stop bothering me
start , stop , finish etc از این دست فعلا هستند

4 Likes

3 Likes

اگر به عکسی که فرستادم دقت کنید اولین سطر از همون فرمت تبعیت میکنه ولی خط آخر فعلایی مثه stop, try و remember فرمت استفاده اش با ing و to در معنیه جمله تاثیر میذاره

4 Likes