تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب خدایا اونجایی؟ منم، مارگارت

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « خدایا اونجایی؟ منم، مارگارت » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
خدایا اونجایی؟ منم، مارگارت
سطح: 3

1 Likes

خیلی قشنگه حتما بخونین

1 Likes