تالار زبانشناس

As well asمعنی

لطفا بگید چطور معنی شده
As well as

Her family was rich and they had two homes in Britain as well as servants.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

5 Likes

سلام

در اینجا هم مفهوم با in addition to


خونواده ش ثروتمند بودن و دو خونه در بریتانیا به علاوه (و همچنین) خدمت کارانی/خدمه هایی داشتن

10 Likes