تالار زبانشناس

Sleep &asleep

درود بر شما

واژه‌ی asleep صفت است و به یک کارواژه‌ی(فعل) دیگر مانند (am/is/are/was&…) نیازمند است. ولی واژه‌ی sleep کارواژه است و به تنهایی جمله را کامل می‌کند.

Arash is asleep.
آرش خواب است.
I wasn’t asleep.
من خواب نبودم.

Ramin sleeps five minutes a day.
رامین در هر روز پنج دقیقه می‌خوابد.
Please don’t sleep after sunrise.
لطفا پس از طلوع آفتاب نخوابید.
(لطفا پس از طلوع آفتاب بیدار شوید)

12 Likes