تالار زبانشناس

Having kind and generous beings around makes the world a much better place to live in


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی درخت بدخلق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

6 Likes

And what exactly is your question?

12 Likes

سوالتون نپرسیدید درعنوان یه راهنمای مختصر ازموضوع سوالتون بگذارید، کپی قسمت مورد سوال رو در این قسمت بذارید و زیرش سوالتون مطرح کنید…

3 Likes

مهربان بودن و همچنین سخاوتمند بودن با دیگران، دنیا را به جای بهتری برای زیستن تبدیل میکند.

3 Likes

وجود آفریده های مهربان و بخشنده دور و برت ،دنیا را جای خیلی بهتری برای زندگی میسازه

2 Likes